וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

תכנית עסקית

28 נובמבר 2018
מהי תכנית עסקית? למי מיועדת התכנית העסקית? מהו מבנה התכנית העסקית?

מהי תכנית עסקית?

התוכנית העסקית, הינה למעשה כרטיס הביקור של העסק שבו בעל העסק מציג את העסק הקיים, תכנוניו לעתיד ואת הפוטנציאל הגלום בו. בנוסף, התכנית העסקית היא מסמך המאפשר לבעל העסק, או לכל גורם אחר, להעריך את כיווני התפתחות העסק ואת הכדאיות להשקיע בו. התוכנית העסקית מפרטת, ראשית כל, את חזון העסק ואת המקומות העסקיים אליהם שואף להגיע בעליו, ובנוסף, מפרטת תכניות תפעוליות, שיווקיות ופיננסיות הנוגעות לעסק.

 

למי מיועדת התכנית העסקית?

התכנית העסקית מיועדת, בראש ובראשונה, לבעל העסק עצמו. כתיבת התכנית העסקית הינה תהליך המאפשר לבעל העסק לתכנן את פעולותיו העסקיות העתידיות, תוך שימת דגש על מרכיבי ההכנסות וההוצאות, פעולות התפעול והשיווק הנדרשות ועל הסביבה העסקית בה הוא מתעתד לפעול. בנוסף, גורם אחר אשר דורש הצגת תוכניות עסקיות, הינו הבנקים. כיום, אחד הכלים אשר באמצעותם הבנקים משתמשים בבואם להחליט על מתן אשראי לעסקים, הינו התכנית העסקית. באמצעות התכנית העסקית יכולים הבנקים לבחון את מהות העסק ואת הפוטנציאל הגלום בפעילותו. מעבר לכך, התכנית העסקית משמשת משקיעים פוטנציאלים נוספים אשר נדרשים להחליט האם להשקיע בעסק הנ"ל, או שמא לבחון חלופות השקעה נוספות.

 

מבנה התכנית העסקית

במרבית המקרים, התוכנית העסקית תכלול את הפרקים הבאים :

1. תמצית מנהלים – כשמו כן הוא, ומכיוון שכך, נציג בו בקצרה פרטים על העסק, מטרת התכנית, תיאור המוצר או השירות ותיאור הסביבה העסקית.

2. תיאור העסק – בפרק זה נציג בצורה מפורטת את תיאור העסק, תחומי פעילותו ואת מטרותיו לעתיד.

3. תיאור המוצר או השירות – בפרק זה נפרט אודות המוצר או השירות ועל היתרונות הגלומים בהם.

4. תיאור השוק – בפרק זה נפרט אודות היקף שוק היעד, מתחרים, הגדרת מטרות ויעדים, מאפייני הלקוח וניתוח

SWOT. 5. תוכנית השיווק – תפרט את מאפייני השיווק המתוכנן, תכנית המכירות, מדיניות מחירים ואמצעים ותקציבי שיווק.

6. תכנית תפעול וכוח אדם – נפרט את המערך התפעולי של העסק, אנשי המפתח בעסק ונציג פרטים אודות כוח האדם המוצע.

7. תוכנית פיננסית – פירוט תחזיות פיננסיות, דוחות רווח והפסד חזויים, תזרימי מזומנים חזויים. כמו כן, פרטים נוספים כגון נקודת איזון פיננסית לעסק, ניתוחי רגישות, תקופת החזר השקעה ועוד.

 

מי מכין את התוכנית העסקית?

כתיבת התוכנית העסקית הינה למעשה תהליך, אשר מצד אחד מומלץ להיוועץ לגביו באיש מקצוע, ומצד שני, על בעל העסק עצמו להיות שותף מלא לתהליך

 

מאמרים נבחרים

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות

להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל : סוכנים מוסמכים של IATA – מסמכים נדרשים: כל סוכנות נסיעות המוסמכת על ידיIATA , נדרשת להגיש מדי ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >