וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הלבנת הון באמצעות מלכ"רים

07 ינואר 2019

שאלה: מדוע השימוש במלכ"רים עלול להיות אטרקטיבי בידי מלביני ההון?

תשובה: למלכ"רים מספר מאפיינים אשר עלולים "לקרוץ" למלביני הון לפעול באמצעותם:

 1. אפשרות לשימוש במזומנים בסכומים גבוהים.
 2. בקרה פנימית שאינה אפקטיבית וחזקה מספיק.
 3. פעילות שבד"כ אינה נמצאת תחת מעקב ופיקוח של רשות המיסים.
 4. תרומות אנונימיות שמקורן אינו ידוע.
 5. פעילות של מתנדבים שיכולים להיות בעלי אינטרסים זרים לפעילות העמותה.
 6. ביצוע פעולות במסווה של פעילות הליבה של המלכ"ר.

———————————————————————————————–

נציין כי באוקטובר 2017 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך הכולל "דגלים אדומים" המעלים חשש בדבר ניצול המלכ"ר למטרות הלבנת הון/מימון טרור .

 

לפיכך, קיימת חשיבות רבה לקיום נהלי בקרה פנימית במלכ"ר גם בהיבט של קיום החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

על נושאי המשרה ושומרי הסף במלכ"רים מוטלת אחריות גדולה ועליהם להקפיד ולוודא כי מתקיימת בקרה פנימית נאותה בארגונים בדגש על הטמעת  נהלי בקרה בכל הקשור לבחינת מקורות התקבולים ואופן התשלומים והשימושים בכספים עד לרמה של עריכת בירור מקיף במקרים של  חשד לביצוע העברות כספיות חריגות לתוך הארגון ומחוצה לו.

מהן העברות כספיות (תקבולים ותשלומים) חריגות?

העברות כספיות אל המלכ"ר או מחוצה לו בהן מעורבים תורם או מוטב בעלי פרופיל חריג.

הגדרות:

תורם: כל גורם אשר העביר או מעביר כספי תרומה למלכ"ר.

מוטב: כל אדם או גורם אשר אליו מועברים כספים מהמלכ"ר ללא תמורה, בין אם לצורך סיוע ישיר לו או על מנת שיועברו בהמשך למטרה אחרת.

להלן דוגמאות לפעולות בהן מעורבים תורם או מוטב בעלי פרופיל חריג שמומלץ לבצע לגביהן בקרה ולגלות ערנות מוגברת:

 • מטרת העברת הכספים אינה תואמת למטרות המלכ"ר.
 • מוטבים פרטיים המקבלים סכומי כסף גבוהים.
 • היקפי תרומה גבוהים אשר אינם תואמים את היקף פעילות המלכ"ר.
 • חוסר התאמה בין הדיווחים לבין התקבולים בפועל ( סכומים, מקור וכדו').
 • חוסר התאמה/סבירות בין מקור התרומה לבין הסכומים הנתרמים.
 • דפוס פעילות חוזר על עצמו של תרומות אנונימיות.
 • תרומות ע"י ישויות או גורמים אשר מצויים תחת מגבלות שונות.
 • דרכי תרומה זהות ע"י גורמים שונים שלכאורה אין קשר ביניהם.
 • תרומה באמצעות שימוש ב"בלדר בלתי שגרתי" כגון קשישים.
 • פיצול תרומות לסכומים נמוכים במעט מסף הדיווח הקבוע בחוק.
 • שימוש במתווכים כדל לתרום או לקבל כספים מהמלכ"ר.

מאמרים נבחרים