וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עשרת דיברות לחבר ועד מנהל בעמותה

20 ינואר 2019

1. הנך חבר וועד מנהל אשר נבחרת בבחירות ע"י חברי העמותה האחרים לנהל את העמותה בפרק זמן קצוב עד למועד הבחירות הבא
בתקנון או בחוק כמוקדם שביניהם.

2. זכור את חברי העמותה ותדאג לשתף אותם, לדווח להם ולעניין אותם בפעילות העמותה.

3. כבד את הנהנים והתורמים ושמור על קשר עימם תוך שיתופם בפעילות העמותה.

4. שמור על נכסי העמותה בצורה תקינה תוך דיווח ושקיפות מלאה.

5. וודא ששומרי הסף בעמותה פועלים באופן אפקטיבי ונותנים ערך מוסף לעמותה.

6. לא יהיו לך אינטרסים אחרים על פני טובת העמותה, לא תעשה לך כל רווח אישי וכל מעשה שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה.

7. לא תעשה שימוש בעמותה לשווא למניעים זרים.

8. לא תבצע חלוקת רווחים אסורה.

9. לא תפעל בניגוד להוראות החוק והתקנון.

10. לא תעסיק קרובי משפחה ולא תבצע עסקאות עם צדדים קשורים בניגוד לחוק וללא דיווח כנדרש בחוק.

מאמרים נבחרים