וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

שינוי במבנה השיקים-תקן 501 בנק ישראל

18 יוני 2019

הנדון: חוזר בנושא: תקן 501 – תקן חדש לשיקים מאת בנק ישראל

 1. בעקבות חוק המזומן –פורסם ע"י בנק ישראל תקן חדש למבנה השקים שייכנס לתוקף ביום 1 ביולי 2019.
 2. על רקע כניסת חוק המזומן לתוקף, בנק ישראל עדכן את התקן על פיו מודפסים שיקים בישראל. בשביל למנוע בלבול בקרב ציבור משתמשי השיקים ועל מנת שלא יעברו על החוקים החדשים בנק ישראל הוציא דגם חדש לפיו יודפסו בקרוב השיקים החדשים.
 3. השינויים העיקריים יחסית למבנה הנוכחי:
  א. בגב השיק תודפס טבלה שמיועדת לפרטים בעת הסבת השיק.
  ב. הוחלפו המקומות של החתימה ושל התאריך בתחתית השיק.
 4. אז איך יראו השיקים החדשים?
  א. מחודש יולי 2019 כל שיק המודפס ללא הגבלת סחירות (ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בשיק) יחויב להיות עם הדפס של טבלה בגב השיק אשר תנחה את המשלם או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק לצורך הסבתו בצורה חוקית. הטבלה תודפס רק על גבי השיקים שלא הודפסה עליהם הגבלה של "למוטב בלבד".

  ראו דוגמא של הדפס על גב שיק סחיר:

  ב. כמו כן בוצעו שינויים בחזית השיק:
  התחלפו מיקומי התאריך והחתימה בחזית השיק. התאריך מופיע במרכז השיק והחתימה מצדו הימני של השיק. שינוי זה נעשה על מנת למנוע כתיבה על גבי הפס המגנטי בתחתית השיק ובכדי להדגיש את ההבדלים שמביא אתו התקן החדש.
  להלן דוגמא של חזית השיק האחיד על פי תקן 501 :
  שיק ללא הגבלת סחירות

  שיק עם הגבלת סחירות
 5. מה חשוב לדעת בנושא
  א. בנק ישראל הנחה את הבנקים כך ששיקים שיופקדו למשמרת לפני תאריך כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסת החוק לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בחוק לצמצום המזומן.
  ב. החוק מטיל אחריות על הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא לפרוע שיקים החורגים מהמגבלות מרגע כניסת החוק לתוקפו ביולי 2019.
  לצד האחריות שמוטלת על הבנקים חשוב גם שהלקוח הפרטי יערך לשינויים על פי התקן החדש.
 6. היערכות לשינוי – דגשים שחשוב לזכור ולבצע
  א. החוק החדש אשר נכנס לתוקפו החל מ- 01.07.2019 משמעותי לגבי שיקים ללא סימון "למוטב בלבד" (שיקים סחירים), זאת עקב החוק לצמצום המזומן שנכנס לתוקף בתחילת 2019 .
  ב. אם הנכם ממשתמשי השיקים הממוחשבים תוודאו שהתוכנה שלכם תומכת בתקן 501 – השיק האחיד. התוכנה תצטרך לתת מענה בנושא שינוי מיקומי התאריך והחתימה.
  ג. אם יש ברשותכם שיקים סחירים דחויים שלא מופקדים למשמרת בבנק, מומלץ להפקיד לפני כניסת החוק לתוקפו בכדי שלא יוחזרו .
  ד. אם ישנם שיקים עם "למוטב בלבד", תקן 501 אינו שינה דבר בנושא ,למעט, חזית השיק ומיקום אזור החתימה.
  ה. שיקים "למוטב בלבד" מהדור הישן יתקבלו בבנקים גם לאחר כניסתו של החוק החדש, אין צורך לבצע הדפסה בגב השיק בשיקים הללו.
  ו. במידה ויש שיקים סחירים בחברתכם, ניתן להדפיס על גב השיק את הטבלה לפי נוסח בנק ישראל (בבית דפוס או על ידי חותמת ידנית).

מאמרים נבחרים