וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

04 ספטמבר 2019

שלום רב,

מצ"ב חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

לשימושכם,

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות'

רואי חשבון

חוזר לקוחות הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

מאמרים נבחרים