וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עדכונים בנושא מלכ"רים

04 ספטמבר 2019

שלום רב,

מצורף חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות'

רואי חשבון

חוזר בדבר עדכונים בנושא מלכרים-29.8.19

מאמרים נבחרים