וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר בנושא התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה

17 מרץ 2020

שלום רב,

מצ"ב חוזר בנושא התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה בצירוף מסמכים נלווים.

לשימושכם,

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות'

רואי חשבון

חוזר בנושא התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה 3.20

דוגמא למכתב מעסיק לעובד-הודעה על חלת-3.20

הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר -טופס של שירות התעסוקה

טופס אישור המעסיק על תקופות העסקה ושכר -בל 1514

מאמרים נבחרים