וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 3

23 מרץ 2020

שלום רב,

מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 3.

לשימושכם

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'.

התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר מספר 3

 

מאמרים נבחרים