וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 5

29 מרץ 2020

שלום רב,

מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 5.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר מספר 5

מאמרים נבחרים