וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מספר 6 בנושא התמודדות עם מצב חירום נגיף הקורונה

05 אפריל 2020

שלום רב,

מצורף חוזר מספר 6 בנושא עדכונים בהתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה הכולל התייחסות למענק סיוע לעצמאים וסוגיות אחרות.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקלסר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 6 בדבר עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

חוות דעת שלומי לזר עוד- אי זקיפת שווי שימוש ברכב בתקופת החירום

מאמרים נבחרים