וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר תזכורת בדבר זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ואופן מימוש הזכות

07 אפריל 2020

שלום רב,

מצורף חוזר תזכורת בדבר זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ואופן מימוש הזכות.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר תזכורת בדבר מימוש מענק סיוע לעצמאיים-7.4.20

 

מאמרים נבחרים