וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 7 בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה

08 אפריל 2020

שלום רב,

מצורף חוזר 7 בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 7 בדבר עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

מאמרים נבחרים