וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020

12 אפריל 2020

שלום רב,

מצורף חוזר בנושא מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר בדבר מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס – 7.4.20

מאמרים נבחרים