וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מספר 8 בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

19 אפריל 2020

שלום רב,

מצורף חוזר בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 8 עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה- ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

מאמרים נבחרים