וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 9 בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה- דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס

21 אפריל 2020

שלום רב,

מצורף חוזר בנושא דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 9 בנושא חזרה מחלת לעבודה ואפשרות לדחיית דיווחים ותשלומים לרשויות המס

מאמרים נבחרים