וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

מענקי סיוע

28 אפריל 2020

שלום רב,

מצ"ב 3 חוזרים בנושא מענקי סיוע  :

  1. מענק לעצמאים ( פעימה שנייה).
  2. מענק לשכירים בעלי שליטה
  3. מענק עסקים בעד השתתפות בהוצאות הקבועות (ניתן להגיש בנוסף למענק שכיר בעל שליטה/עצמאי)

מצ"ב אקסל להזנת נתונים ובדיקת סכום המענק לעסקים בדרג ביניים והגבוה :

  1. לעסקים בעלי מחזור מ- 300 אש"ח עד ל-1.5 מיליון ₪
  2. לעסקים בעלי מחזור מ- 1.5 מיליון ₪ ועד ל- 20 מיליון ₪

חוזר מספר 10א- בנושא מענק סיוע לעצמאים- פעימה שניה

חוזר מספר 10ב- מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה

חוזר מספר 10ג בנושא מענק סיוע לעסקים

מענק לעסק עד 1.5 מיליון

מענק לעסק מעל 1.5 מיליון

 

מאמרים נבחרים