וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר בנושא מענק סיוע למלכ"רים

10 מאי 2020

שלום רב,

מצ"ב חוזר בנושא מענק סיוע ממשלתי למלכ"רים וכן בדרכי סיוע נוספות למלכ"רים.

לשימושכם.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

 

חוזר מספר 10ד בנושא מענק סיוע למלכרים

מאמרים נבחרים