וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה

15 יולי 2020

שלום רב,

מצ"ב חוזר בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 12 בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה

מאמרים נבחרים