וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר בנושא יישום חוק מענק לעידוד התעסוקה-פעימה רביעית

15 יולי 2020

שלום רב,

בהמשך לחוזר 12, מצ"ב חוזר מס' 12 א' בנושא הגשת בקשה לקבלת מענק לעידוד התעסוקה- פעימה רביעית.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 12א בנושא יישום מענק לעידוד התעסוקה-פעימה רביעית

אקסל יעודי של לשכת שירות התעסוקה- מענק לעידוד התעסוקה-רשימת עובדים מזכים

מאמרים נבחרים