וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 13 בנושא מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית- עוסקים המדווחים על בסיס מזומן

20 יולי 2020

שלום רב,

מצ"ב חוזר מס' 13 בנושא מענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות- פעימה שלישית- עוסקים המדווחים על בסיס מזומן.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 13 בנושא מענק השתתפות בהוצאות קבועות למדווחים על בסיס מזומן-פעימה שלישית

מאמרים נבחרים