וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 14- תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות לקבלת מענקי סיוע לעצמאיים, שכירים בעלי שליטה ועסקים

27 יולי 2020

שלום רב,
מצ"ב חוזר מס' 14 בנושא תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות לקבלת מענקי סיוע לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 14 בנושא תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות למענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה-26.7.20

מאמרים נבחרים