וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 15- בנושא מענק לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות מאי-יוני 2020

24 אוגוסט 2020

שלום רב,
מצ"ב לעיונכם חוזר בנושא אפשרות להגשת בקשה למענק לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות לתקופה מאי-יוני 2020.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 15 בנושא מענק השתתפות בהוצאות קבועות מאי יוני

מאמרים נבחרים