וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 16-בנושא הרחבת רשת הביטחון הכלכלית ועדכוני קורונה נוספים

24 ספטמבר 2020

שלום רב,
מצ"ב לעיונכם חוזר בנושא הרחבת רשת הביטחון הכלכלית ועדכוני קורונה נוספים.

בכבוד רב,

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 16 בנושא הרחבת רשת הביטחון הכלכלית ועדכוני קורונה נוספים-23.9.20

מאמרים נבחרים