וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 19-בנושא עדכוני קורונה- מענקי סיוע נוספים לעסקים

19 ינואר 2021

שלום רב,

מצ"ב חוזר מס' 19 העוסק בעדכוני קורונה- מענקי סיוע נוספים לעסקים:

  1. מענק סיוע לעסקים בשל פגיעה ממושכת.
  2. אפשרות לקבלת מענק אחר כגון שימור עובדים במקביל לקבל מענק לעידוד תעסוקה.
  3. ארכה להגשת מענק לעידוד תעסוקה.
  4. הפחתת שיעור הירידה במחזורים הנדרש לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021.

בכבוד רב

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 19 בנושא עדכוני קורונה-מענק סיוע נוספים לעסקים-18.1.21

מאמרים נבחרים