וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 20-מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות

10 נובמבר 2021

שלום רב,

מצ"ב חוזר מס' 20 בנושא המענק החדש לעסקים בגין השתתפות בהוצאות שכירות.

בכבוד רב

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 20 מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות-11.21

מאמרים נבחרים