וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הפחתת תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן

30 יוני 2022

שלום רב,

מצ"ב חוזר בדבר הפחתת תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן.

בכבוד רב

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר בדבר הפחתת תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן

מאמרים נבחרים