וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 22 בנושא: מענקי האומיקרון לעצמאיים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים

12 יולי 2022

שלום רב,

מצ"ב חוזר מס' 22 בנושא מענקי האומיקרון לעצמאיים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים.

בכבוד רב

וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'

חוזר מספר 22 בנושא עדכוני קורונה-מענק אומיקרון

מאמרים נבחרים