וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

בודק שכר מוסמך-כלי הגנה למזמין השירות נגד תובענה אזרחית

1. בשנת 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.מטרת החוק הינה לצמצם את הפרות חוקי העבודה השונים ע"י מעבידים המונעים זכויות המוקנות ...

למאמר המלא >

מתנות לחג הניתנות על ידי מוסד ציבורי

1. מתנות שנותן מוסד ציבורי לעובדיו כשי לחג ייחשבו כשכר בידי העובדים (הכנסות עבודה לכל דבר ועניין) ויותרו כהוצאה אצל המעביד. 2. שי לחג הניתן ...

למאמר המלא >

שבוע עבודה במשק 

על פי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק לפי חוק הסכמיים קיבוציים, התשי"ז-1957 אשר פורסם ביום 15.3.18 וחל על כל העובדים והמעסיקים בישראל , ...

למאמר המלא >

ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן ...

למאמר המלא >

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >