וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עוסקים הרשאים לדווח למע"מ על בסיס מזומן

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא עוסקים הרשאים לדווח למע"מ על בסיס מזומן. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר ללקוחות-עוסקים הרשאים לשלם ...

למאמר המלא >

הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות

להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל : סוכנים מוסמכים של IATA – מסמכים נדרשים: כל סוכנות נסיעות המוסמכת על ידיIATA , נדרשת להגיש מדי ...

למאמר המלא >

עריכת דוחות כספיים – לאור הפרדת התפקידים הנדרשת

כללי במהלך חודש אוגוסט 2008, החליטה הרשות לניירות ערך להחמיר את נהלי עריכת הדוחות הכספיים. הנחייתה היא כי החל משנת 2009 תהיה הפרדה מלאה בין ...

למאמר המלא >

ניכוי מס תשומות בעסקאות של השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

חברות להשכרת רכב, המשכירות כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי, בשונה מעסקאות של ליסינג מימוני, מאפשרות ללקוחותיהן לקבל שירותי אחזקת רכב לצד עסקת ההשכרה, במסגרת עסקה ...

למאמר המלא >

עדכון חקיקה בנושא הוצאות רכב

מס הכנסה ביום 31/12/2007 פורסמו התקנות החדשות בדבר הכרה בהוצאות רכב, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן-"התקנות"). התקנות נכנסו לתוקפן ביום 1/1/2008 ...

למאמר המלא >

תיקוני חקיקה בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג-בתחום המס

1. כללי בחודש אוגוסט 2011 מינה ראש הממשלה צוות בראשות פרופ' טרכטנברג לבחינת חלופות להקלת נטל המחיה בישראל. ואכן – בימים אלו פורסמה הודעת ממשלת ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >

שינויים במיסוי דירות החל מחודש ינואר

החל מ – 1.1.18 יחולו שינויים באופן מיסוי דירות המגורים בישראל. נפרט להלן את חמשת השינויים המרכזיים והחשובים ביניהם:  1 . הסרת מגבלת כמות המכירות ...

למאמר המלא >