וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עדכונים בנושא מלכ"רים

שלום רב, מצורף חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר בדבר עדכונים בנושא מלכרים-29.8.19

למאמר המלא >

רשם העמותות מהפכת ה-Paperless

רשות התאגידים – רשם העמותות מהפכת ה-Paperless אפריל 2019 – כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון) – הגשת דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית ומסמכים ...

למאמר המלא >

עשרת דיברות לחבר ועד מנהל בעמותה

1. הנך חבר וועד מנהל אשר נבחרת בבחירות ע"י חברי העמותה האחרים לנהל את העמותה בפרק זמן קצוב עד למועד הבחירות הבא בתקנון או בחוק ...

למאמר המלא >

הלבנת הון באמצעות מלכ"רים

שאלה: מדוע השימוש במלכ"רים עלול להיות אטרקטיבי בידי מלביני ההון? תשובה: למלכ"רים מספר מאפיינים אשר עלולים "לקרוץ" למלביני הון לפעול באמצעותם: אפשרות לשימוש במזומנים בסכומים ...

למאמר המלא >

שקיפות המוסדות הציבוריים ללא כוונת רווח

בשנה האחרונה אנו עדים להגברת מערך הפיקוח והדיווח על מוסדות ללא כוונת רווח. תיקון מס' 10 לחוק העמותות מחייב את העמותות להגיש דוח מילולי מפורט ...

למאמר המלא >