וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

יחסים פיננסים

28 נובמבר 2018
בבואנו לנתח מצב חברות שונות, פעמים רבות נעשה שימוש בניתוח על פי יחסים פיננסים. הניתוח נועד לסייע בהבנת מצבה הפיננסי של החברה, הבנת מגמות ותהליכים בתוך החברה והשוואה בין חברות שונות.

בבואנו לנתח מצב חברות שונות, פעמים רבות נעשה שימוש בניתוח על פי יחסים פיננסים. הניתוח נועד לסייע בהבנת מצבה הפיננסי של החברה, הבנת מגמות ותהליכים בתוך החברה והשוואה בין חברות שונות.

ניתן לחלק את היחסים הפיננסים לארבע קבוצות עיקריות:

  •  יחסי נזילות באמצעות יחסים אלו, ננסה לבחון את יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות, ולהעריך קשיים עתידיים אפשריים. במסגרת יחסי הנזילות, ניתן למצוא את היחסים הבאים : – יחס שוטף – היחס בין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות. ככל שתוצאת יחס זה גבוהה יותר, ניתן לומר כי גדלה יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לזמן הקצר. – יחס מהיר – היחס בין הנכסים השוטפים, בנטרול המלאי, בניכוי המלאי, לבין ההתחייבויות השוטפות. לעיתים המלאי אינו נזיל, ולכן יש לקחת בחשבון את הנכסים הנזילים בלבד אשר ניתן לממשם בקלות. – הון חוזר – מהווה את ההפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. מאפשר לבחון האם מצב נזילותה של החברה מאפשר לה לתרגם את נכסיה למזומנים תוך זמן קצר.
  • יחסי רווחיות יחסים אלו בודקים פרמטרים שונים בנושא רווחיות החברה. במסגרת יחסי הרווחיות, ניתן למצוא את היחסים הבאים : – תשואה על נכסים – היחס בין הרווח התפעולי של החברה (בניכוי מס) לבין סה"כ נכסיה. באמצעות יחס זה נוכל לבחון את יעילות החברה בשימוש בנכסיה. – תשואה על ההון – היחס בין הרווח התפעולי של החברה (בניכוי מס) לבין ההון העצמי. באמצעות יחס זה נוכל לבחון את שיעור התשואה על השקעות הבעלים. – הרווח ביחס למכירות – היחס בין הרווח התפעולי של החברה (בניכוי מס) לבין סה"כ מכירותיה. באמצעות יחס זה נוכל לבחון את שיעור הרווח הנותר בחברה מסה"כ מכירותיה.
  • יחסי מבנה ההון יחסים אלו מספקים אינדיקציה לבחינת מידת סיכונה הפיננסי של החברה. בין יחסים אלו ניתן למצוא את "המנוף הפיננסי" אשר הינו היחס בין ההון הזר לבין סה"כ המאזן. ככל שיחס זה הינו גבוה יותר, ניתן לומר כי מידת מינופה של החברה הינה גבוהה, דבר המגביר את הסיכון הפיננסי שלה. § יחסי היעילות התפעולית יחסים אלו מתייחסים לנכסיה השוטפים של החברה ועל השפעתם על רווחיות החברה. לדוגמא : יחס לקוחות – היחס בין סה"כ הלקוחות (מבחינה כספית) לבין סה"כ מכירות החברה. יחס ספקים – היחס בין סה"כ הספקים (מבחינה כספית) לבין סה"כ קניות החברה.
  • יחסי היעילות התפעולית יחסים אלו מתייחסים לנכסיה השוטפים של החברה ועל השפעתם על רווחיות החברה. לדוגמא : יחס לקוחות – היחס בין סה"כ הלקוחות (מבחינה כספית) לבין סה"כ מכירות החברה. יחס ספקים – היחס בין סה"כ הספקים (מבחינה כספית) לבין סה"כ קניות החברה.

מאמרים נבחרים

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות

להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל : סוכנים מוסמכים של IATA – מסמכים נדרשים: כל סוכנות נסיעות המוסמכת על ידיIATA , נדרשת להגיש מדי ...

למאמר המלא >