וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

מתנות לחג הניתנות על ידי מוסד ציבורי

28 נובמבר 2018

1. מתנות שנותן מוסד ציבורי לעובדיו כשי לחג ייחשבו כשכר בידי העובדים (הכנסות עבודה לכל דבר ועניין) ויותרו כהוצאה אצל המעביד.

2. שי לחג הניתן לחברי המוסד הציבורי שאינם עובדיו או לגמלאי המוסד הציבורי ייחשב כהוצאה עודפת (מהשקל הראשון) על מנת שלא לעודד שימוש ברווחי המוסד הציבורי שלא לצורך מטרותיו הציבוריות ושלא יתפרש כחלוקת רווחים האסורה במוסד ציבורי. לחלופין, ניתן להפיק תלוש שכר מרכז במשכורת הסמוכה לחג בגובה עלות השי לחג ולערוך אומדן שיעור מס ממוצע לצרכי גילום השווי של השי, כך שהמוסד הציבורי ישא בחיוב במס תחת תשלום מקדמה בגין ההוצאה העודפת בשיעור %90 מההוצאה.

3. שי לחג הניתן למתנדבים במוסד הציבורי עלול לעורר חשש בנוגע לסיווג המתנדבים ככאלה לאור הגדרת המונח "מתנדב" בתקנות מס הכנסה והדרישה המפורשת שמתנדב לא יקבל הכנסה מהמוסד הציבורי, במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת. לפיכך, שי לחג שניתן למתנדב יש לראות את המתנה כהוצאה עודפת מהשקל הראשון.

4. שי לחג הניתן במהלך פעולתו הציבורית של המוסד הציבורי לגורמים הקשורים בקשר עם המוסד במסגרת מטרותיו ופעולותיו (ולא מדובר בעובדים, חברים או מתנדבים), השי לא ייחשב כהוצאה עודפת בידי המוסד הציבורי בגבולות סכום התקרה המפורט בתקנה (עד 210 ש"ח לשנה לאדם אחד) כיוון שיש לראותו כמקדם את מטרותיו הציבוריות של המוסד.

מאמרים נבחרים

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות

להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל : סוכנים מוסמכים של IATA – מסמכים נדרשים: כל סוכנות נסיעות המוסמכת על ידיIATA , נדרשת להגיש מדי ...

למאמר המלא >