וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

שלום רב, מצ"ב חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר לקוחות הטבות מס בשל ...

למאמר המלא >

שינוי במבנה השיקים-תקן 501 בנק ישראל

הנדון: חוזר בנושא: תקן 501 – תקן חדש לשיקים מאת בנק ישראל בעקבות חוק המזומן –פורסם ע"י בנק ישראל תקן חדש למבנה השקים שייכנס לתוקף ...

למאמר המלא >

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

דיבידנד מוטב

הוראת השעה לעניין דיבידנד מוטב ותיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: " הפקודה"). נקבעו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת ...

למאמר המלא >