וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

בודק שכר מוסמך-כלי הגנה למזמין השירות נגד תובענה אזרחית

1. בשנת 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.מטרת החוק הינה לצמצם את הפרות חוקי העבודה השונים ע"י מעבידים המונעים זכויות המוקנות ...

למאמר המלא >

יחסים פיננסים

בבואנו לנתח מצב חברות שונות, פעמים רבות נעשה שימוש בניתוח על פי יחסים פיננסים. הניתוח נועד לסייע בהבנת מצבה הפיננסי של החברה, הבנת מגמות ותהליכים ...

למאמר המלא >

שיטות להערכת שווי עסקים

כתוצאה מנסיבות עסקיות שונות ( רכישה או מכירה של עסק, מיזוגים, שינוי מבנה בעלות וכו'), אנו נדרשים לאמוד את שווי של העסק. כאשר אנו דנים ...

למאמר המלא >

תכנית עסקית

מהי תכנית עסקית? התוכנית העסקית, הינה למעשה כרטיס הביקור של העסק שבו בעל העסק מציג את העסק הקיים, תכנוניו לעתיד ואת הפוטנציאל הגלום בו. בנוסף, ...

למאמר המלא >