וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עוסקים הרשאים לדווח למע"מ על בסיס מזומן

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא עוסקים הרשאים לדווח למע"מ על בסיס מזומן. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר ללקוחות-עוסקים הרשאים לשלם ...

למאמר המלא >

הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

שלום רב, מצ"ב חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר לקוחות הטבות מס בשל ...

למאמר המלא >

עדכונים בנושא מלכ"רים

שלום רב, מצורף חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר בדבר עדכונים בנושא מלכרים-29.8.19

למאמר המלא >

שינוי במבנה השיקים-תקן 501 בנק ישראל

הנדון: חוזר בנושא: תקן 501 – תקן חדש לשיקים מאת בנק ישראל בעקבות חוק המזומן –פורסם ע"י בנק ישראל תקן חדש למבנה השקים שייכנס לתוקף ...

למאמר המלא >

רשם העמותות מהפכת ה-Paperless

רשות התאגידים – רשם העמותות מהפכת ה-Paperless אפריל 2019 – כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון) – הגשת דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית ומסמכים ...

למאמר המלא >

בודק שכר מוסמך-כלי הגנה למזמין השירות נגד תובענה אזרחית

1. בשנת 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.מטרת החוק הינה לצמצם את הפרות חוקי העבודה השונים ע"י מעבידים המונעים זכויות המוקנות ...

למאמר המלא >

עשרת דיברות לחבר ועד מנהל בעמותה

1. הנך חבר וועד מנהל אשר נבחרת בבחירות ע"י חברי העמותה האחרים לנהל את העמותה בפרק זמן קצוב עד למועד הבחירות הבא בתקנון או בחוק ...

למאמר המלא >

הלבנת הון באמצעות מלכ"רים

שאלה: מדוע השימוש במלכ"רים עלול להיות אטרקטיבי בידי מלביני ההון? תשובה: למלכ"רים מספר מאפיינים אשר עלולים "לקרוץ" למלביני הון לפעול באמצעותם: אפשרות לשימוש במזומנים בסכומים ...

למאמר המלא >

יחסים פיננסים

בבואנו לנתח מצב חברות שונות, פעמים רבות נעשה שימוש בניתוח על פי יחסים פיננסים. הניתוח נועד לסייע בהבנת מצבה הפיננסי של החברה, הבנת מגמות ותהליכים ...

למאמר המלא >

שיטות להערכת שווי עסקים

כתוצאה מנסיבות עסקיות שונות ( רכישה או מכירה של עסק, מיזוגים, שינוי מבנה בעלות וכו'), אנו נדרשים לאמוד את שווי של העסק. כאשר אנו דנים ...

למאמר המלא >