וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 9 בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה- דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס

שלום רב, מצורף חוזר בנושא דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר ...

למאמר המלא >

חוזר מספר 8 בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

שלום רב, מצורף חוזר בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 8 עדכון ...

למאמר המלא >

חוזר מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020

שלום רב, מצורף חוזר בנושא מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר בדבר מועדי דיווח ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 7 בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה

שלום רב, מצורף חוזר 7 בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 7 בדבר עדכונים בנושא ההתמודדות ...

למאמר המלא >

חוזר תזכורת בדבר זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ואופן מימוש הזכות

שלום רב, מצורף חוזר תזכורת בדבר זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ואופן מימוש הזכות. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר תזכורת בדבר מימוש ...

למאמר המלא >

חוזר מספר 6 בנושא התמודדות עם מצב חירום נגיף הקורונה

שלום רב, מצורף חוזר מספר 6 בנושא עדכונים בהתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה הכולל התייחסות למענק סיוע לעצמאים וסוגיות אחרות. לשימושכם. בכבוד רב, וקלסר קודנצ'יק אנוך ...

למאמר המלא >

עדכון לחוזר מספר 5 בנושא הרחבת ההקלות לעסקים המבקשים לקבל הלוואה בערבות המדינה

שלום רב, מצורף עדכון לחוזר מס' 5 בנושא הרחבת ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה. לשימושכם. בכבוד רב, וקלסר קודנצ'יק אנוך ושות' התמודדות כלכלית ...

למאמר המלא >

מה קורונה בעולם המלכ"ורונה-התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה

שלום רב, מצ"ב חוזר בעוסק בהתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה- עדכונים בנושא מלכ"רים. לשימושכם. בכבוד רב, וקלסר קודנצ'יק אנוך ושות' מה קורונה בעולם המלכורונה  

למאמר המלא >

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 5

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 5. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר ...

למאמר המלא >

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 4

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 4. לשימושכם בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'. התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר ...

למאמר המלא >