וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר בנושא חישוב שווי שימוש ברכב-הודעת רשות המיסים על תיקוני דוחות ניכויים-הקלות בקנסות פיגורים

שלום רב, מצ"ב חוזר מקצועי של משרדנו בנושא שבנדון+ הודעת רשות המיסים בעניין. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר בנושא חישוב שווי שימוש ברכב-השלכות ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 14- תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות לקבלת מענקי סיוע לעצמאיים, שכירים בעלי שליטה ועסקים

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 14 בנושא תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות לקבלת מענקי סיוע לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה. בכבוד רב, וקסלר ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 13 בנושא מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית- עוסקים המדווחים על בסיס מזומן

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 13 בנושא מענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות- פעימה שלישית- עוסקים המדווחים על בסיס מזומן. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ...

למאמר המלא >

חוזר בנושא יישום חוק מענק לעידוד התעסוקה-פעימה רביעית

שלום רב, בהמשך לחוזר 12, מצ"ב חוזר מס' 12 א' בנושא הגשת בקשה לקבלת מענק לעידוד התעסוקה- פעימה רביעית. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' ...

למאמר המלא >

חוזר בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 12 בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה

למאמר המלא >

חוזר בנושא מענק לעידוד תעסוקה

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא מענק לעידוד תעסוקה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 11 בנושא מענק עידוד תעסוקה

למאמר המלא >

חוזר בנושא מענק סיוע למלכ"רים

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא מענק סיוע ממשלתי למלכ"רים וכן בדרכי סיוע נוספות למלכ"רים. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'   חוזר מספר 10ד ...

למאמר המלא >

מענקי סיוע

שלום רב, מצ"ב 3 חוזרים בנושא מענקי סיוע  : מענק לעצמאים ( פעימה שנייה). מענק לשכירים בעלי שליטה מענק עסקים בעד השתתפות בהוצאות הקבועות (ניתן ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 9 בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה- דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס

שלום רב, מצורף חוזר בנושא דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר ...

למאמר המלא >

חוזר מספר 8 בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

שלום רב, מצורף חוזר בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 8 עדכון ...

למאמר המלא >