וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

שבוע עבודה במשק 

07 נובמבר 2018
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
 1. על פי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק לפי חוק הסכמיים קיבוציים, התשי"ז-1957 אשר פורסם ביום 15.3.18 וחל על כל העובדים והמעסיקים בישראל , החל מיום

1 באפריל 2018 היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה  אחת , כך ששבוע העבודה  יעמוד על 42 שעות  עבודה, ללא הפחתה בשכר (182 שעות חודשיות במקום 186 שעות לפני כן).

 1. אופן הביצוע :
 • קיצור שבוע עבודה יבוצע ע"י הפחתת שעת עבודה אחת בשבוע.
 • שעת העבודה תופחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (לדוגמה: בכל יום רביעי בשבוע העובד יעבוד שעה פחות) או בהתאם לסיכום אחר עם המעסיק.
 • היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל במקום העבודה כאשר יש לעשות כל מאמץ להתחשב בבקשות וצרכי העובדים. 
 1. במידה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם למה שנדרש ובהתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין העבודה כשעה נוספת.
 1. שכר  לשעה

שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות חודשיות,  רק עבור מי שעובד משרה  מלאה.

ששכר המינימום השעתי יעודכן מ-28.49 ₪ ל- 29.12 ₪.

 1. שעות נוספות

יום עבודה מקסימלי לא יעלה על 12 שעות, ללא שינוי. מכסת השעות הנוספות השבועית המכסימלית תשתנה ותעמוד על 16 שעות שבועיות במקום 15 שעות שבועיות.

 1. עבודה במשמרות 

המעסיק יקבע את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה על פי צרכי העבודה תוך התאמה לשינוי בהוראות צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה.   

 

2/…

-2-

 1. זכויות עובדים 

זכויות צבורות של עובדים כגון: חופשה/ הבראה/ מחלה  במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה" (שעתי) יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו זה ולתעריף השעתי המעודכן.

 1. הוראות קיצור שבוע העבודה לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30 (א) לחוק, כגון: משרות אמון והנהלה.
 1. ככל שייקבע בעתיד בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א' חופשיים)- יבוטל תוקף צו זה.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה נוספת בנושא-  רו"ח מוטי גולנסקי 

מאמרים נבחרים

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >

ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן ...

למאמר המלא >