וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר מס' 21 בנושא – דמי בידוד לעצמאיים

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 21 בנושא דמי בידוד לעצמאיים. בכבוד רב וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 21 בנושא עדכוני קורונה-דמי בידוד לעצמאיים

למאמר המלא >

חוזר מס' 20-מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 20 בנושא המענק החדש לעסקים בגין השתתפות בהוצאות שכירות. בכבוד רב וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 20 מענק סיוע ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 19-בנושא עדכוני קורונה- מענקי סיוע נוספים לעסקים

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 19 העוסק בעדכוני קורונה- מענקי סיוע נוספים לעסקים: מענק סיוע לעסקים בשל פגיעה ממושכת. אפשרות לקבלת מענק אחר כגון שימור ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 18-בנושא עדכוני קורונה-מענק שימור עובדים

שלום רב, מצ"ב לעיונכם חוזר בנושא עדכוני קורונה-מענק שימור עובדים. בכבוד רב וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 18 בנושא עדכוני קורונה-מענק שימור עובדים-30.11.20

למאמר המלא >

חוזר מס' 17- בנושא: עדכוני קורונה-הקלות הגל השני

שלום רב, מצ"ב לעיונכם חוזר בנושא עדכוני קורונה-הקלות הגל השני. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 17 בנושא עדכוני קורונה-17.11.20

למאמר המלא >

חוזר מס' 16-בנושא הרחבת רשת הביטחון הכלכלית ועדכוני קורונה נוספים

שלום רב, מצ"ב לעיונכם חוזר בנושא הרחבת רשת הביטחון הכלכלית ועדכוני קורונה נוספים. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 16 בנושא הרחבת רשת ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 15- בנושא מענק לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות מאי-יוני 2020

שלום רב, מצ"ב לעיונכם חוזר בנושא אפשרות להגשת בקשה למענק לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות לתקופה מאי-יוני 2020. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 14- תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות לקבלת מענקי סיוע לעצמאיים, שכירים בעלי שליטה ועסקים

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 14 בנושא תכנית מענק לכל אזרח והארכת מועדי הגשת בקשות לקבלת מענקי סיוע לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה. בכבוד רב, וקסלר ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 13 בנושא מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית- עוסקים המדווחים על בסיס מזומן

שלום רב, מצ"ב חוזר מס' 13 בנושא מענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות- פעימה שלישית- עוסקים המדווחים על בסיס מזומן. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ...

למאמר המלא >

חוזר בנושא יישום חוק מענק לעידוד התעסוקה-פעימה רביעית

שלום רב, בהמשך לחוזר 12, מצ"ב חוזר מס' 12 א' בנושא הגשת בקשה לקבלת מענק לעידוד התעסוקה- פעימה רביעית. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' ...

למאמר המלא >