וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

חוזר בנושא יישום חוק מענק לעידוד התעסוקה-פעימה רביעית

שלום רב, בהמשך לחוזר 12, מצ"ב חוזר מס' 12 א' בנושא הגשת בקשה לקבלת מענק לעידוד התעסוקה- פעימה רביעית. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' ...

למאמר המלא >

חוזר בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 12 בנושא חוק מענק לעידוד התעסוקה

למאמר המלא >

חוזר בנושא מענק לעידוד תעסוקה

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא מענק לעידוד תעסוקה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 11 בנושא מענק עידוד תעסוקה

למאמר המלא >

חוזר בנושא מענק סיוע למלכ"רים

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא מענק סיוע ממשלתי למלכ"רים וכן בדרכי סיוע נוספות למלכ"רים. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'   חוזר מספר 10ד ...

למאמר המלא >

מענקי סיוע

שלום רב, מצ"ב 3 חוזרים בנושא מענקי סיוע  : מענק לעצמאים ( פעימה שנייה). מענק לשכירים בעלי שליטה מענק עסקים בעד השתתפות בהוצאות הקבועות (ניתן ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 9 בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה- דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס

שלום רב, מצורף חוזר בנושא דיווח על חזרה מחל"ת לעבודה ואפשרות לדחייה בתשלומים ודיווחים לרשויות המס. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר ...

למאמר המלא >

חוזר מספר 8 בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה

שלום רב, מצורף חוזר בנושא עדכון פיצוי לשכירים בעלי שליטה-ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 8 עדכון ...

למאמר המלא >

חוזר מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020

שלום רב, מצורף חוזר בנושא מועדי דיווח ותשלום לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר בדבר מועדי דיווח ...

למאמר המלא >

חוזר מס' 7 בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה

שלום רב, מצורף חוזר 7 בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר מספר 7 בדבר עדכונים בנושא ההתמודדות ...

למאמר המלא >

חוזר תזכורת בדבר זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ואופן מימוש הזכות

שלום רב, מצורף חוזר תזכורת בדבר זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ואופן מימוש הזכות. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' חוזר תזכורת בדבר מימוש ...

למאמר המלא >