וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 4

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 4. לשימושכם בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'. התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר ...

למאמר המלא >

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 3

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 3. לשימושכם בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'. התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר ...

למאמר המלא >

עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר מספר 2

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה-חוזר מספר 2. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה- חוזר ...

למאמר המלא >

חוזר בנושא התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה בצירוף מסמכים נלווים. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר בנושא התמודדות ...

למאמר המלא >

עוסקים הרשאים לדווח למע"מ על בסיס מזומן

שלום רב, מצ"ב חוזר בנושא עוסקים הרשאים לדווח למע"מ על בסיס מזומן. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר ללקוחות-עוסקים הרשאים לשלם ...

למאמר המלא >

הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

שלום רב, מצ"ב חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. לשימושכם, בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר לקוחות הטבות מס בשל ...

למאמר המלא >

עדכונים בנושא מלכ"רים

שלום רב, מצורף חוזר הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. לשימושכם. בכבוד רב, וקסלר קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון חוזר בדבר עדכונים בנושא מלכרים-29.8.19

למאמר המלא >

שינוי במבנה השיקים-תקן 501 בנק ישראל

הנדון: חוזר בנושא: תקן 501 – תקן חדש לשיקים מאת בנק ישראל בעקבות חוק המזומן –פורסם ע"י בנק ישראל תקן חדש למבנה השקים שייכנס לתוקף ...

למאמר המלא >

רשם העמותות מהפכת ה-Paperless

רשות התאגידים – רשם העמותות מהפכת ה-Paperless אפריל 2019 – כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון) – הגשת דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית ומסמכים ...

למאמר המלא >

בודק שכר מוסמך-כלי הגנה למזמין השירות נגד תובענה אזרחית

1. בשנת 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.מטרת החוק הינה לצמצם את הפרות חוקי העבודה השונים ע"י מעבידים המונעים זכויות המוקנות ...

למאמר המלא >