וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

בודק שכר מוסמך-כלי הגנה למזמין השירות נגד תובענה אזרחית

1. בשנת 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.מטרת החוק הינה לצמצם את הפרות חוקי העבודה השונים ע"י מעבידים המונעים זכויות המוקנות ...

למאמר המלא >

עשרת דיברות לחבר ועד מנהל בעמותה

1. הנך חבר וועד מנהל אשר נבחרת בבחירות ע"י חברי העמותה האחרים לנהל את העמותה בפרק זמן קצוב עד למועד הבחירות הבא בתקנון או בחוק ...

למאמר המלא >

הלבנת הון באמצעות מלכ"רים

שאלה: מדוע השימוש במלכ"רים עלול להיות אטרקטיבי בידי מלביני ההון? תשובה: למלכ"רים מספר מאפיינים אשר עלולים "לקרוץ" למלביני הון לפעול באמצעותם: אפשרות לשימוש במזומנים בסכומים ...

למאמר המלא >

יחסים פיננסים

בבואנו לנתח מצב חברות שונות, פעמים רבות נעשה שימוש בניתוח על פי יחסים פיננסים. הניתוח נועד לסייע בהבנת מצבה הפיננסי של החברה, הבנת מגמות ותהליכים ...

למאמר המלא >

שיטות להערכת שווי עסקים

כתוצאה מנסיבות עסקיות שונות ( רכישה או מכירה של עסק, מיזוגים, שינוי מבנה בעלות וכו'), אנו נדרשים לאמוד את שווי של העסק. כאשר אנו דנים ...

למאמר המלא >

תכנית עסקית

מהי תכנית עסקית? התוכנית העסקית, הינה למעשה כרטיס הביקור של העסק שבו בעל העסק מציג את העסק הקיים, תכנוניו לעתיד ואת הפוטנציאל הגלום בו. בנוסף, ...

למאמר המלא >

שקיפות המוסדות הציבוריים ללא כוונת רווח

בשנה האחרונה אנו עדים להגברת מערך הפיקוח והדיווח על מוסדות ללא כוונת רווח. תיקון מס' 10 לחוק העמותות מחייב את העמותות להגיש דוח מילולי מפורט ...

למאמר המלא >

מתנות לחג הניתנות על ידי מוסד ציבורי

1. מתנות שנותן מוסד ציבורי לעובדיו כשי לחג ייחשבו כשכר בידי העובדים (הכנסות עבודה לכל דבר ועניין) ויותרו כהוצאה אצל המעביד. 2. שי לחג הניתן ...

למאמר המלא >

הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות

להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל : סוכנים מוסמכים של IATA – מסמכים נדרשים: כל סוכנות נסיעות המוסמכת על ידיIATA , נדרשת להגיש מדי ...

למאמר המלא >

עריכת דוחות כספיים – לאור הפרדת התפקידים הנדרשת

כללי במהלך חודש אוגוסט 2008, החליטה הרשות לניירות ערך להחמיר את נהלי עריכת הדוחות הכספיים. הנחייתה היא כי החל משנת 2009 תהיה הפרדה מלאה בין ...

למאמר המלא >